Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Generelt


En af dansk erhvervslivs store udfordringer er at tilvejebringe kapital til at understøtte organisk vækst, investeringer og/eller akkvisitioner eller til midlertidig finansiering af den løbende drift.

At tilvejebringe den rette form for finansiering kan vise sig at være afgørende for realiseringen af en virksomheds potentiale og til sikring af dens fremtidige vækst og bevarelse af konkurrenceevnen. Trods det ses ofte virksomheder med en lav egenkapital, en deraf uligevægtig balancestruktur og for lav soliditet. Det kan bl.a. betyde unødige høje finansieringsomkostninger og likviditetsproblemer. Af samme grund bør finansieringsoptimering også være et væsentligt fokusområde i den enkelte virksomhed. En optimal finansiering har næppe været mere aktuel end nu.

Nedenfor beskrives problemstillinger og forhold, der bør overvejes i forbindelse med fremskaffelse af kapital, herunder valget af finansieringsform og konsekvenser i forskellige situationer. Endvidere præsenteres relevante løsninger og udbydere med ud­gangspunkt i, hvilken finansiering der tilbydes, samt de primære kendetegn herunder fordele og ulemper ved løsningernes anvendelse, og hvilke krav der stilles til finansieringen. Da denne præsentation vil være kortfattet, anbefales brugeren af finansieringsportalen at rådføre sig med den enkelte udbyder eller andre for at få en mere fyldestgørende beskrivelse. Relevansen af udbyderne i forhold til den enkelte virksomhed afhænger af den konkrete situation, virksomheden og dens forretning.

Anvendelsen af én finansieringskilde udelukker oftest ikke anvendelsen af en anden. I nogle tilfælde kan én finansieringskilde give lettere adgang til andre ved f.eks. at minimere virksomhedens finansielle risiko.
 

Hvornår er en kapitalfremskaffelse aktuel?

En kapitalfremskaffelse er typisk aktuel i forbindelse med finansieringen af en eller flere af følgende situationer:
  • Virksomhedens drift
  • Investering i anlæg og faciliteter, herunder produktions- og driftsudstyr
  • Virksomhedens internationalisering
  • Forskning og udvikling.
 

Vigtigheden af en klar finansiel strategi

I afdækningen og valget af den rette finansiering, er det væsentligt for en virksomhed at have en klar finansiel strategi. Det gælder både for nye og allerede veletablerede virksomheder. Strategien bør danne grundlag for alle virksomhedens finansielle beslutninger, hvad enten de vedrører konkrete enkeltforretninger og/eller forhold af mere generel karakter. Strategien skulle gerne bibringe virksomheden overblik, sikre at der er overensstemmelse imellem investerings- og finansieringsbeslutningerne og at virksomheden kan styre dens kort- og langfristede likviditetsbehov og den underliggende risiko. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de forhold, en finansiel strategi som minimum bør omfatte.

Download

Finansiel strategi - forhold der bør overvejes

Drift
Anlæg og faciliteter
Anlæg og faciliteter
 Forskning og udvikling
   Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt