Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Oparbejdningsperiode


Når virksomheden har opnået tilsagn om ordren, påbegyndes kontraktarbejdet, finansieringen etableres, kontrakten indgås og dernæst iværksættes oparbejdningen af ordren.

Virksomheden anbefales at have udarbejdet en standard salgskontrakt indeholdende alle nødvendige forhold og vilkår, for så vidt angår den kommercielle del. Ved som udgangspunkt at gøre brug af egen standardkontrakt sikrer virksomheden sig, at der på forhånd er taget stilling til alle væsentlige forhold. Endvidere letter virksomheden kontraktarbejdet med de enkelte forretninger betragteligt. Nedenfor er anvist en skabelon til brug i forbindelse med udarbejdelse af en standardkontrakt. Det bemærkes, at en sådan standardkontrakt bør gennemgås af virksomhedens juridiske rådgiver forud for evt. ibrugtagning.  

Standardkontrakten kan henvise til relevante salgsvilkår og betingelser som eksempelvis virksomhedens General Terms and Conditions of Sale (generelle forretningsbetingelser) eller Orgalime S 2012. Sidstnævnte er et sæt internationale  salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af maskiner, mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr ved internationalt salg. Nedenfor følger en kort introduktion til Orgalime S 2012.

Såfremt der aftales ændringer i forhold til virksomhedens standard, vil det være indlysende, hvilke standardvilkår som er ændret/udeladt, og hvilke nye punkter der er tilføjet. Alternativt kan virksomheden benytte sig af købers indkøbskontrakt. Herved mister den dog let overblikket og risikerer, at alle forhold ikke er dækket endsige indeholdt i kontrakten. Formulering af vilkår vil være baseret på købers interesse og måske med formuleringer, der ikke giver en præcis beskrivelse af det berørte område, eller i forbindelse med eksportforretninger, som er baseret på lokal lovgivning hos køber. Det vil altid være mere kompliceret og omkostningstungt at anvende købers indkøbskontrakt som udgangspunkt fremfor egen standardkontrakt.

Det er vigtigt, at salgskontrakten indeholder detaljerede vilkår for salgets gennemførelse, herunder leveringsbetingelser, betalingsbetingelser og betalingsafvikling, force majeure, garantivilkår, udstedelse og udveksling af dokumenter etc. For så vidt angår leveringsbetingelserne henvises til Incoterms 2010, der benyttes i forbindelse med varehandel for at beskrive reglerne for en vares levering, fordeling af omkostninger, risikoovergang samt en række yderligere forpligtelser mellem sælger og køber i internationale samhandelsforhold. Incoterms er ikke officiel lovgivning, men reglerne kendes og anvendes over hele verden i internationale salgsaftaler. Nedenfor er anvist en illustrativ figur udarbejdet af Danske Forsikring. Der henvises endvidere til det internationale handelskammer, International Chamber of Commerce (ICC), der tilbyder relevant online træning i Incoterms samt relevant litteratur. Se link nederst.

Det er især vigtigt, at virksomheden kan producere/få leveret dokumenter, der opfylder kontraktvilkårene og som i givet fald også opfylder rembursvilkårene til fulde. Her skal virksomheden tænke på den fysiske levering af varerne sammenholdt med håndtering af dokumenterne, der dels skal give køberen adgang til varen og dels sikre virksomheden dens betaling. Således skal virksomheden sikre sig, at det er muligt at levere varen og dokumenter som tænkt i kontrakten. Vil losning i den pågældende havn/lufthavn være mulig uden omladning og/eller brug af anden transport? Hvis ikke skal salgskontrakten tage højde for dette. Tilsvarende skal virksomheden gennemtænke hele dokument-flowet. Vil det være muligt at få dokumenter frem rettidigt (eksempelvis via to banker som under en remburs) til frigivelse af varen ved ankomst, og kan de ønskede dokumenter produceres/fremskaffes i den form, som salgskontrakten og/eller rembursen kræver? Virksomheden skal samtidig sikre sig, at dennes organisation er bekendt med disse krav og vilkår, således at dokumenterne udfærdiges og fremsendes rettidigt og i korrekt form og antal. Her vil det være formålstjenligt at inddrage virksomhedens bankforbindelse (trade finance/rembursafdelingen) på et tidligt stadie for at sikre opfyldelse af disse forhold.

Endelig er det vigtigt, at den finansielle struktur i salgskontrakten er så enkel som mulig. Jo enklere struktur des nemmere, billigere og hurtigere kan forretningen gennemføres, og jo lettere er det at justere strukturen efterfølgende om nødvendigt.

Nedenfor redegøres for nogle af de kommercielle og finansielle forhold, der bør afklares i forbindelse med indgåelse af kontrakt og efterfølgende oparbejdning af ordren.

Download

word-logo Salgskontrakt - skabelon     Introduktion til Orgalime S 2012   pdf-logo  Incoterms - Danske Forsikring
         
pdf-logo  Vejledning - brug af Incoterms og betalingsbetingelser    

LinkSymfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt