Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Case - Montering af dansk udstyr på udenlandsk ejet skib ved dansk værft


Da der er tale om en eksportkontrakt, kan Eksport Kredit Fonden (EKF) tilbyde at finansiere 85 % af kontrakten med en risikoafdækning på maksimalt 95 %.

Eksportgarantien ydes overfor købers bank. Køber kan være såvel en udenlandsk skibsreder som en udenlandsk reder (charterer). Hvis den udenlandske reder (Charterer) er køber, kan løbetiden ikke overstige charterperioden. Løbetiden kan ikke overstige udstyrets økonomiske levetid. Da der ikke kan opnås pant i skibet ved lån til en udenlandsk reder (charterer), vil der være skærpede krav til den udenlandske reders (charterers) kreditværdighed.

EKF kan stille kaution overfor værftets bank til sikkerhed for driftskreditter og/eller garantier samt for evt. anlægslån til typisk nyt produktionsudstyr. Kautionen dækker maks. 80 % af kreditterne.

Garanti overfor værftet dækkende betalingsrisiko på en udenlandsk skibsreder eller en udenlandsk reder (charterer) skal min. dække en kredittid på 180 dage.

EKF kan på samme måde stille kaution overfor danske underleverandører til det danske værft.


Download    Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
     Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt