Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Risikovillig kapital


Industri Udvikling investerer primært i etablerede og investeringstunge danske fremstillingsvirksomheder med det formål at udvikle virksomhederne over en årrække.

Industriudvikling investerer i forbindelse med følgende:
 • Hele og/eller delvise ejerskifter, herunder generationsskifter
 • I Vækstvirksomheder (alene eller i samarbejde med en bank)
 • I krisevirksomheder med likviditetsudfordringer og solvensproblemer
 • Ved delvis kapitalisering inden senere samlet exit
Alle tilfælde, hvor der er behov for ansvarlig kapital til at løse en ejer-/finansieringsproblemstilling, og hvor virksomheden ikke nødvendigvis vil afgive en majoritet.

Industri Udvikling foretager investeringer ved indskud af aktiekapital og/eller ydelse af ansvarlige lån tilknyttet en ret til at tegne aktier. Industri Udvikling har en ejers rettigheder, uanset om investeringen er foretaget som ansvarligt lån eller som aktiekapital. I flere tilfælde anvendes ansvarlige lån som supplement til aktiekapital, enten for at reducere det beløb, der skal tilføres som aktiekapital, eller for at opnå en mere passende ejerskabsstruktur.

Typisk varer processen 1-5 mdr. fra første kontakt og møde til endelig aftaleindgåelse.
Udbyder: Industri Udvikling A/S
Adresse: Gothersgade 175, 2. sal, DK - 1123 København
Telefon: +45 33 36 89 99
Email: iu@industriudvikling.dk
Web: http://www.industriudvikling.dk/
Kontaktdetaljer:
Telefon: +45 33 36 89 99
Email: iu@industriudvikling.dk
Web: http://www.industriudvikling.dk/kontakt/

Industri Udvikling A/S er et investeringsselskab overvejende ejet af danske lønmodtagere gennem pensionskasser.

Industri Udvikling er juridisk organiseret i enhederne Industri Udvikling A/S, Industri Udvikling II K/S og Industri Udvikling III K/S, hvoraf sidstnævnte er stiftet i 2010 med et kapitalgrundlag på 338 mio.kr., og er den enhed, som gennemfører ny-investeringer. Senest har Industri Udvikling i november 2014 stiftet den 4. fond med et kapitalgrundlag på 400 mio.kr.

Industri Udvikling investerer primært i etablerede og investeringstunge danske fremstillingsvirksomheder med det formål at udvikle virksomhederne over en årrække.

Industriudvikling investerer i forbindelse med følgende:
 • Hele og/eller delvise ejerskifter, herunder generationsskifter
 • I Vækstvirksomheder (alene eller i samarbejde med en bank)
 • I krisevirksomheder med likviditetsudfordringer og solvensproblemer
 • Ved delvis kapitalisering inden senere samlet exit
I kraft af dets investeringer i alt i 117 selskaber siden selskabets etablering, har Industri Udvikling en stor referenceliste. I de kommende år forventes yderligere investeringsaktivitet med 4-8 ny-investeringer om året.
 Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt