Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Risikovillig kapital


Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede danskbaserede virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med følgende situationer:
 • Generationsskifte
 • Ejerskifte
 • Spin-offs
 • O.l.
Erhvervsinvest har investeret i flere maritime industrivirksomheder som led i en konsolidering af industrien.

Der investeres typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet 50-500 mio. kr.
Udbyder: Erhvervsinvest Management A/S
Adresse: Jægersborg Allé 4, 5. sal, DK - 2930 Charlottenlund
Telefon: (+45) 70 20 32 95
Email: tm@erhvervsinvest.dk
Web: http://www.erhvervsinvest.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Managing Partner Thomas Marstrand
Telefon: +45 70 20 32 95
Email: tm@erhvervsinvest.dk
Web: http://www.erhvervsinvest.dk/

Erhvervsinvest Management fungerer som rådgiver for følgende Erhvervsinvest fonde:
 • Erhvervsinvest I etableret i februar 2004 med et egenkapitalgrundlag på i alt DKK 273 mio.
 • Erhvervsinvest II etableret i september 2007 med et egenkapitalgrundlag på DKK 732 mio.
 • Erhvervsinvest III etableret i juni 2013 med et egenkapitalgrundlag på DKK 871 mio., hvilket giver en samlet kapacitet på DKK 1,5 – 2 mia.
Siden 2004 har Erhvervsinvest gennemført 19 direkte investeringer og 13 tilkøb.

Erhvervsinvest investerer i mindre og mellemstore, veletablerede danskbaserede virksomheder med behov for kapital og kompetencer i forbindelse med følgende situationer:
 • Generationsskifte
 • Ejerskifte
 • Spin-offs
 • O.l.
Der investeres typisk i virksomheder med en omsætning i intervallet 50-500 mio. kr.

Erhvervsinvest har ikke noget specifikt branchefokus, men investerer primært i virksomheder inden for fremstillings- og servicesektoren. Der lægges vægt på, at der er tale om sunde og veldrevne virksomheder med et potentiale til yderligere vækst og/eller virksomheder, der kan blive katalysatorer i branchekonsolideringer eller restruktureringer. Det ses bl.a. indenfor den maritime industri, hvor Erhvervsinvest indenfor de seneste år har erhvervet en række industrivirksomheder som led i en konsolidering af leverandører til marine- og offshore sektoren.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt