Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Lån til finansiering af innovation


Ordningen tilbydes både til nuværende og potentielle kunder.

Målgruppen er SMVer, der driver forskning, innovation og udvikling. Dette skal forstås meget bredt og lånet skal blot opfylde et af de godkendte formål.

SMVer er defineret som virksomheder med op til 500 ansatte.

Der kan ydes lån mellem 250.000 kr. og 20 mio. kr. pr virksomhed. Lånets løbetid er max. 7 år

Formålet med finansieringen skal overholde en række krav fra Den Europæiske Investeringsfond (EIF):
 • Produktion eller udvikling af produkter, processer og/eller services, som er innovative, og hvor der i forretningsplanen er taget stilling til risikoen for at fejle rent teknologisk eller industrielt
 • Vækstvirksomheder indenfor forskning, innovation og udvikling – vækst er defineret som en stigning på 20% pr. år i enten antal ansatte eller omsætningen gennem de seneste tre år (med et udgangspunkt på mindst 10 ansatte)
 • Forskning, innovation og/eller udvikling udgør mindst 20% af omkostningerne/investeringerne i det seneste revisorudarbejdede regnskab
 • Virksomheden har modtaget fondsmidler, lån eller garantier fra et nationalt eller europæisk forsknings- eller innovations-støtteprogram inden for de seneste 24 måneder
 • Virksomheden har modtaget en innovationspris inden for de seneste 24 måneder
 • Virksomheden har registreret mindst ét patent inden for de seneste 24 måneder
 • Virksomheden ”bor” i en videns-, forsknings- eller innovationspark
 • Låneformålet må ikke ligge indenfor tobak, spiritus, våben, casino, gen-modifikation eller IT som understøtter et af disse formål.
Virksomhedens projekt behandles som en sædvanlig kreditvurdering i Nordea.

Yderligere information om virksomhedens muligheder for at optage lån fås ved henvendelse til Nordeas filialer. 
Nedenfor følger link til kontaktoplysninger.


Link

Nordea filialer
Udbyder: Nordea
Adresse: Christiansbro Strandgade 3, DK - 1401 KøbenhavnK
Telefon: +45 70 33 44 44
Web: http://www.nordea.dk/ErhvervSymfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt