Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Direkte udlån


Direkte udlån er, når private investorer låner penge direkte til virksomheder, uden at der er en bank involveret.

Direct Lending 1 er et investeringsprojekt mellem Secure Fondsmæglerselskab og Kapitalbørsen, som siden 2010 har arbejdet med kapitalfremskaffelse til SMV'er i Danmark. Projektet er et investeringsselskab med fokus på at tilbyde lån på erhvervsobligationslignende vilkår til SMV'er i Danmark. Direct Lending 1 kommer således til at fungere som mellemled mellem kapitalsøgende SMV'er i Danmark og investorer, som ønsker forrentning af deres kapital.

Direct Lending 1 kan foretage investeringer via udlån på erhvervsobligationslignende vilkår, udlån via konvertible gældsbreve eller investering direkte i egenkapital. Det forventes, at de enkelte udlån/investeringer er i spændet DKK 2-20 mio. Løbetiden på lånene/investeringshorisonten forventes at væreet til fem år. Ved konvertering til egenkapital eller investering i egenkapital, skal der foreligge en klar exit-strategi. Der fokuseres på selskaber i Danmark (noteret eller unoteret) med en egenkapital, der ikke overstiger DKK 100 mio. Fokus på selskaber med stærk ledelse og klar forretningsmodel, der giver basis for stabil, positiv cashflow generering. Til disse selskaber tilbydes kapital til finansiering af vækstinitiativer eller daglig drift (arbejdskapital, anlægskapital, refinansiering) samt kapital i forbindelse med ejerskifte/generationsskifte.

Ved de lån, der ydes af Direct Lending 1, tilstræbes, at der stilles sikkerhed i form af pant i fast ejendom, driftsaktiver eller virksomhedens aktier. Alternativt kan der stilles kaution fra virksomhedens ledelse eller andre med direkte tilknytning til selskabet. Det tilstræbes, at lånene står først (eller langt fremme) i prioritetsrækken, men der forventes at forekomme en række tilfælde, hvor dette ikke er muligt.
Udbyder: Secure Fondsmæglerselskab
Adresse: Lemchesvej 6, 2900 Hellerup
Telefon: +45 46 98 00 00
Email: info@securecapital.dk
Web: http://www.securecapital.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Kapitalbørsen v/ Carsten Færge
Telefon: +45 70 21 33 44
Email: cf@kapitalborsen.dk
Web: http://www.kapitalborsen.dk/index.php

Secure Fondsmæglerselskab har sammen med Kapitalbørsen, som siden 2010 har arbejdet med kapitalfremskaffelse til SMV'er i Danmark, startet et investeringsselskab med fokus på at tilbyde lån på erhvervsobligationslignende vilkår til SMV'er i Danmark. Direct Lending 1 A/S kommer således til at fungere som mellemled mellem kapitalsøgende SMV'er i Danmark og investorer, som ønsker forrentning af deres kapital.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt