Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Virksomhedslån


Flex Funding er en markedsplads, hvor långivere og låntagere matches udenom bankerne via auktion.

Der kan lånes til en række forskellige formål, herunder driftsfinansiering, ekspansion (nye markeder, nye produkter, virksomhedsovertagelser m.v.), anlægsfinansiering, produktionsudstyr, arbejdskapital, mellemfinansiering (ordrefinansiering, factoring, m.v.).

Der kan ydes lån fra 300.000 kr. og op til 15 millioner kr.

Lånenes løbetid kan variere fra seks måneder og op til 10 år.

Lånet ydes som et fastrente lån i hele låneperioden.

Der betales et etableringsgebyr på 3 % af hovedstolen på alle lån, der etableres samt eksterne omkostninger til registrering af sikkerheder m.v. Nedenfor følger nærmere informationer om priser.


Link

Udbyder: Flex Funding
Adresse: Lindegaardsvej 51, 1., 2920 Charlottenlund
Telefon: +45 70 60 52 00
Email: info@flexfunding.com
Web: https://www.flexfunding.com/da
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Flex Funding
Telefon: +45 70 60 52 00
Email: info@flexfunding.com
Web: https://www.flexfunding.com/da/laaner

Flex Funding blev stiftet i 2013 og er en blandt få formidlere af direkte udlån i Danmark.

Flex Funding er en markedsplads, hvor långivere og låntagere matches udenom bankerne.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt