Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Direkte udlån


Langfristet Erhvervs Finansiering formidler direkte lån udstedt af en kapitalforvalter eller pensionskasse til virksomheder udenom deres normale bankforbindelse.

Direkte udlån er en mulighed for virksomheder, der ønsker at supplere deres nuværende finansieringsstruktur og en mulighed for at sikre sig langfristet finansiering.

Lånetype og lånevilkår vil variere fra sag til sag og der er således ikke tale om et standardprodukt. Derimod tilpasses lån og vilkår til den enkelte virksomhed, og dennes behov.

Lånene kan bl.a. udstedes som:
 • Lån sidestillet med den øvrige finansiering
 • Lån udstedt som lang seniorgæld
 • Lån udstedt som mezzaninlån
 • Lån udstedt som ansvarlig lånekapital.
Direkte udlån kan være et relevant alternativ til at imødekomme virksomhedens lånebehov i følgende situationer:
 • Finansiering af anlægsinvesteringer
 • Opkøb af virksomheder
 • Generationsskifte og ejerskifte
 • Omlægning af kort gæld til lang gæld
 • Refinansiering af nuværende gæld eller ansvarlig lånekapital
 • Restruktureringer/rekonstruktioner af gode virksomheder.
Listerne med låntyper og lånebehov er ikke udtømmende. For yderligere information om mulighederne kontakt Langfristet Erhvervs Finansiering.
Udbyder: Langfristet Erhvervs Finansiering
Adresse: Njalsgade 21, 4., 2300 København S
Telefon: +45 26 18 98 17
Email: rune@lefas.dk
Web: http://lefas.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Adm. direktør Rune Ledgaard Sørensen
Telefon: +45 30 32 58 54
Email: rune@lefas.dk
Web: http://lefas.dk/laantagere/

Langfristet Erhvervs Finansiering formidler langfristet lånefinansiering til danske virksomheder på case-by-case basis.

Desuden rådgiver og hjælper Langfristet Erhvervs Finansiering med fremskaffelse af finansiering og risikovillig kapital i forbindelse med virksomhedens ejerskifte, investeringer, restruktureringer, omlægning af gæld m.m.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt