Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Realkreditlån


Realkredit Danmark tilbyder en række forskellige lånetyper tilpasset virksomhedens finansieringsbehov herunder finansiering af køb af ejendom, finansiering af nybyggeri og om- og tilbygning samt tillægslån.

Tillægslånet kan anvendes til vedligeholdelse af eksisterende ejendomme, til miljøforbedringer eller til ændringer i virksomhedens produktion. En evt. friværdi i ejendommen kan ligeledes anvendes til at øge virksomhedens likviditet.

Lånegrænsen afhænger af låneformålet. Ved finansiering af industriejendomme, kan op til 60 %  af ejendommens værdi finansieres som realkreditlån, uanset om der er tale om køb af ejendom, nybyggeri, om- og tilbygninger eller tillægslån. Løbetiden varierer dog fra 20-30 år og afhænger af den forventede levetid på bygningerne og på tekniske installationer og løsøre.

Yderligere information om de forskellige lånetyper findes nedenfor. Nedenfor linkes der ligeledes til kontaktoplysningerne på Realkredit Danmarks finanscentre. 


Link

Realkredit Danmark lånetyper
Realkredit Danmark finanscentre
Udbyder: Realkredit Danmark
Adresse: Strødamvej 46, 2100 København Ø
Telefon: +45 70 12 53 00
Email: rd@rd.dk
Web: http://www.rd.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Erhverv
Telefon: +45 45 14 01 00
Web: http://www.rd.dk/da-dk/erhverv/Pages/Erhverv.aspx

Realkredit Danmark er en del af Danske Bank-koncernen og finansierer bl.a. erhvervsejendomme.

Realkredit Danmarks kerneydelse er lån mod pant i fast ejendom baseret på obligationer.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt