Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Realkreditlån


DLR Kredit tilbyder udlån til en række forskellige erhverv og ejendomskategorier, herunder kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme samt andre ejendomme der i det væsentligste omfatter ubebyggede grunde.

De forskellige ejendomskategorier belånes forskelligt.

DLR's lån er baseret på særligt dækkede obligationer (SDO), ydes med fire årlige betalingsterminer og en løbetid på op til 30 år.

DLR tilbyder følgende lånetyper:
  • fastforrentede kontantlån og obligationslån i DKK
  • rentetilpasningslån i DKK og EUR.
Obligationslån og rentetilpasningslån kan ydes med op til fem års afdragsfrihed.

Nedenfor følger en oversigt, der angiver DLR's vejledende standardsatser for de forskellige typer af omkostninger, der er forbundet med optagelse af nye lån/sagsbehandling i DLR.

Link

DLR prisblad
Udbyder: DLR Kredit
Adresse: Nyropsgade 21
Telefon: +45 70 10 00 90
Email: dlr@dlr.dk
Web: http://www.dlr.dk/forside
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Erhverv
Telefon: +45 70 10 00 90
Email: dlr@dlr.dk
Web: http://www.dlr.dk/laan-i-dlr

DLR Kredit er et realkreditinstitut, der ejes af lokale og regionale pengeinstitutter. 

DLR Kredit yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme mod pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer.

DLR's udlånsområder omfatter følgende:
  • jordbrugsejendomme (landbrug og gartneri)
  • byerhvervsejendomme mv. (private boligudlejningsejendomme, andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme og almene boliger).Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt