Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Danmarks Grønne Investeringsfond


Sigtet med Danmarks Grønne Investeringsfond er bl.a. at yde lån til medfinansiering af private virksomheders investeringer i eksempelvis energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet. Investeringsfondens udlån er ikke forbeholdt SMVer, men omfatter også større virksomheder.

Danmarks Grønne Investeringsfond forventes etableret i løbet af 2015, og det samlede udlån forventes at udgøre op til 5 mia.kr.
 
Danmarks Grønne Investeringsfond vil blive sekretariatsbetjent af Vækstfonden (VF).
Udbyder: Vækstfonden
Adresse: Strandvejen 104A, 2900 Hellerup
Telefon: +45 35 29 86 00
Email: vf@vf.dk
Web: http://vf.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Danmarks Grønne Investeringsfond
Telefon: +45 35 29 86 00
Email: vf@vf.dk
Web: http://vf.dk/

Vækstfonden (VF) er en statslig finansieringsfond, der investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter.

VF har ikke et særligt sektorfokus.

VF har tre hovedindsatsområder:
 • Investeringer i private fonde i samarbejde med private investorer, hvorved Vækstfondens kapital fungerer som løftestang for markedet
 • Investeringer i opstartsvirksomheder i samarbejde med private investorer og/eller andre offentlige aktører og
 • Lån og kautioner til etablerede SMV’er.
Foruden ovennævnte hovedindsatsområder forestår VF ligeledes forvaltningen af Danmarks Grønne Investeringsfond

VF kan finansiere alle typer af forretningsudvikling, enten direkte eller gennem samarbejdspartnere. Løsningen afhænger af den enkelte virksomhed, dens udfordringer og kapitalbehov. Nedenfor er listet nogle af de situationer, hvor VF kan indtræde:
 • Køb af virksomhed og ejerskifte
 • Fornyelse af produktion
 • Udvidelse af forretning
 • Vækst på nye markeder
 • Grøn og effektiv omstilling
 • Etablering af virksomhed
 • Adgang til nye investorer.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt