Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Fakturasalg


Fordele
 • Hurtig og let adgang til driftsfinansiering
 • Optimering af arbejdskapitalen gennem nedbringelse af virksomhedens debitordage
 • Forbedret cashflow og styrket likviditet
 • Supplement til virksomhedernes nuværende kreditinstitut og kassekredit
 • Konvertering af kreditsalg til kontantsalg.
Krav & vilkår
 • Forbeholdt alle godkendte virksomheder, der har kunder med lange betalingsfrister. Godkendelse som sælger tager typisk en dag
 • Med en godkendelse giver sælger Dansk Faktura Børs fuldmagt til at meddele kunden (denuntiation), at betalingen skal ske direkte til køber (investor) eller Dansk Faktura Børs
 • Ingen kontraktmæssige bindinger
 • Ingen selvskyldnerkautioner e.l. Investor bærer kreditrisikoen på kunden
 • Intet mindstekrav til antallet af fakturaer
 • Fakturaer kan sælges enkeltvis og løbende
 • Intet mindstebeløb. Den typiske fakturastørrelse er fra 20.000 til 2 mio. kr.
 • En auktion afholdes inden for en dag
 • Der går typisk en til to dage fra, at virksomheden har solgt den faktura til betaling er modtaget.
Pris & omkostning
 • Gratis tilmelding
 • Ingen månedlige abonnementsafgifter
 • Ingen skjulte omkostninger
 • Salg af tilgodehavender sker til en rabat i forhold til fakturaens pålydende værdi. Rabatten opstår som følge af, at fakturaerne sælges til under kurs 100. Typisk kurs 98-99 pr. 30 dage
 • Prissætningen er markedsbaseret og afhænger af kvaliteten på den enkelte faktura
 • Virksomheden betaler 15 % af rabatten (forskellen mellem fakturaens pålydende værdi og købsprisen) i kommission
 • Kommissionen udgør maksimum 0,75 % og minimum 0,50 % af fakturaens pålydende værdi. Dog minimum 350 kr. per auktion
 • Kommissionen tillægges moms.
Udbyder: Dansk Faktura Børs
Adresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S
Telefon: +45 70 20 02 75
Email: kasper.oldby@danskfakturabors.dk
Web: https://www.danskfakturabors.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Kasper Oldby
Telefon: +45 31 46 16 00
Email: kasper.oldby@danskfakturabors.dk
Web: https://www.danskfakturabors.dk/

Dansk Faktura Børs blev stiftet i 2012 som et supplement til eksisterende factoringselskaber og er en markedsplads for fakturasalg. Dansk Faktura Børs tilbyder en auktionsform, der minder om fakturabelåning. I kraft af auktionsformen opnår virksomheden en højre finansiering/forskudsbetaling. Dog primært i Danmark og få udenlandske markeder. Det er dog tanken, at markedspladsen skal udvides til at omfatte flere og nye lande.

Dansk Faktura Børs er en online markedsplads for fakturakøb, og formidler kontakten mellem virksomheder, der har behov for likviditet, og professionelle investorer, der investerer i fakturaer. Virksomhederne kan sælge deres tilgodehavender til højstbydende investor via auktionsprincippet. Dermed frigøres likviditet hurtigt og på konkurrencedygtige betingelser.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt