Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

SMV garanti


Fordele
 • Køberfinansiering via virksomhedens bankforbindelse
 • Virksomhedens øvrige bankengagement belastes ikke af kreditten, der bevilges køber
 • Virksomheden modtager betaling ved levering
 • Kan bruges som konkurrenceparameter i forhandlinger og medvirke til øget salg.
Krav & vilkår
 • Målrettet alle danske eksportvirksomheder, der er omfattet af EU's SMV definition. Dog må maximum 15 % af virksomheden ejes af et selskab, der ikke opfylder EU's definition
 • Tilbydes til enkeltstående eksportordrer for kontraktbeløb op til DKK 25 mio.
 • Garantier udstedes ikke til finansiering af køb af forbrugsvarer
 • Minimum 15 % forudbetaling ved løbetider over et år.
 • Løbetid op til fem år. Desuden en betingelse, at kredittiden til udenlandsk køber er minimum 181 dage. Hvis køberen er fra et OECD-land, og ordren overstiger EUR 5 mio., skal løbetiden dog minimum være to år
 • Dækker op til 100 % af bankens eventuelle tab ved købers manglende betaling. Eksportøren har typisk 10 % selvrisiko over for EKF
 • Dækker kommercielle og politiske risici
 • Kreditten skal udformes som et serielån og dokumenteres normalt ved veksler.
Pris & omkostning
 • Præmie for udstedelse af garanti. Størrelsen fastsættes ud fra køberens kreditværdighed, de politiske forhold i køberens land og kredittens løbetid
 • Herudover betaler køberen renter og omkostninger til den pågældende bank, der bevilliger kreditten
 • Den billigste garanti koster 0,2 % p.a., og bevilliges til en køber med god kreditværdighed fra et højindkomstland. Løbetiden er to år. Grænsen for, hvornår EKF ikke længere ønsker at deltage, er 4,25 % p.a. og dækker over en garanti til en køber fra et land med store politiske risici.
Kombination
SMV garantien anvendes i kombination med kreditfaciliteter oprettet af virksomhedens bankforbindelse til finansiering af køberen.
Udbyder: Eksport Kredit Fonden
Adresse: Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
Telefon: +45 35 46 26 00
Email: ekf@ekf.dk
Web: http://www.ekf.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: SMV & Klima
Telefon: +45 35 46 26 00
Email: ekf@ekf.dk
Web: www.ekf.dk/da/DetHjaelperViMed/Produkter/Sider/SMV-garanti.aspx

Eksport Kredit Fonden (EKF) er Danmarks eksportkredit, og en selvstændig forvaltningsenhed, ejet og garanteret af den danske stat, men drevet som en moderne finansiel virksomhed. Fondens formål er at sikre dansk eksport internationalt konkurrencedygtige vilkår med hensyn til dækning af ekstraordinære risici for tab i forbindelse med eksport, herunder af skibe, og at forestå formidlingen af statslig bistand i forbindelse med finansieringen heraf.

Konkret bistår EKF danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark ved bl.a. at hjælpe med at tilvejebringe finansiering og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande.

EKF assisterer såvel store som små virksomheder, og har ligeledes mulighederne for at skræddersy specifikke løsninger, der passer til den enkelte virksomheds behov. Uanset virksomhedens størrelse forudsætter involvering af EKF, at virksomheden enten er eksportør eller underleverandør til eksport.

Overordnet set assisterer EKF danske virksomheder på tre hovedområder:
 • Formidling af drifts- og anlægsfinansiering af den enkelte virksomhed og dens forretninger
 • Etablering af sikkerhed for betalinger
 • Formidling af køberfinansiering med henblik på realisering af eksportforretninger.
Indenfor hvert af de tre områder udbyder EKF en række relevante produkter/garantier/kautioner m.m. Produkterne kan enten anvendes isoleret og/eller i kombination.

EKF involveres, inden at kontraktforhandlingerne er fuldendt, og kan indgå som et ikke uvæsentligt forhandlingselement i processen.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt