Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Specialløsninger


Atradius yder en række specialløsninger for risici, som ikke dækkes af traditionel kreditforsikring, herunder uberettigede træk på en garanti.

Dækningen omfatter:
  • Berettigede anmodninger om udbetaling som følge af politiske begivenheder i det pågældende land
  • Beslaglæggelse af udenlandske aktiver.
Yderligere information om mulige specialløsninger fås ved henvendelse til Atradius' afdeling for special products.
Udbyder: Atradius
Adresse: Sluseholmen 8A, 2450 København SV
Telefon: +45 33 26 52 30
Email: kundecenter.dk@atradius.com
Web: http://atradius.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Afd. special products
Telefon: +45 33 26 50 00
Email: info.dk@atradius.com
Web: http://www.atradius.dk/produkter_og_serviceydelser/kreditforsikring/specialproducts-oversigt.html

Atradius er en af verdens største kreditforsikringsvirksomheder med tilstedeværelse i 45 lande.

Atradius tilbyder mindre, mellemstore og multinationale virksomheder en omfattende portefølje af forsikringsprodukter, garantiløsninger og serviceydelser til håndtering af deres kreditstyringsbehov.

Løsningerne beskytter mod de kommercielle og politiske risici, der er forbundet med såvel indenlandsk som global handel, og omfatter ligeledes global inkassoservice.

Atradius tilbyder primært kortfristede kreditforsikringer af såvel porteføljer som for enkelte købere. Derudover tilbydes en række specialløsninger for afdækning af risici, som ikke kan dækkes af traditionel kreditforsikring, herunder afdækning af enkeltstående kontrakter, excess of loss for en portefølje af risici, trade finance support, manglende levering af forudbetalte varer og uberettiget træk på garantier.

I tilknytning til kreditforsikringsprodukterne tilbyder Atradius følgende:
  • Porteføljeanalyse, der er en række prædefinerede rapporter, som kan give virksomheder indsigt i deres forsikrede køberportefølje samt overblik over kreditmaksima og kredittjek
  • Køberrating, der er en beregning af sandsynligheden for, at en køber ikke er i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.
Endvidere udarbejder Atradius løbende rapporter, der kan være anvendelige for virksomheder ift. deres eksportforretninger. Bl.a. kortlægning af betalingstendenser for internationale virksomheder samt landerapporter, der indeholder kort og præcis information om den makroøkonomiske udvikling og værdifulde tips om kreditsikringsmuligheder, inddrivelsesmuligheder, lovgivningsrammer og insolvensprocedurer.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt