Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Vækstkaution


Fordele
 • Supplement til sikkerheder stillet af virksomheden selv og letter dermed dens adgang til den nødvendige finansiering
 • Kan anvendes til alle finansieringsprodukter, herunder lån, kreditter, betalings- og arbejdsgarantier, leasing og remburs
 • Kan anvendes til at realisere virksomhedens vækstplaner, fx udvikling, iværksætteri, investeringer, driftsfinansiering og ejerskift. Endvidere kan vækstkaution anvendes til undersøgelse af et nyt marked, herunder konkurrentundersøgelser samt messe- og udstillingsdeltagelse.
Krav & vilkår
 • Målrettet SMV'er med dansk adresse og CVR-nummer. Er virksomheden ejer eller ejet af en anden virksomhed, skal denne virksomheds medarbejdere og omsætning medregnes, hvis ejerandelen er over 25 %
 • Dækker lån og kreditter på op til to mio. kr.
 • Dækker op til 75 % af bankens tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid
 • Finansieringsinstituttet, som fx kan være en bank, et realkreditinstitut eller leasingselskab, yder selve finansieringen og står for kreditvurderingen
 • Løbetid op til 10 år
 • Der skal være tale om en nettoudvidelse af virksomhedens kapitalgrundlag, hvorfor en vækstkaution ikke kan anvendes til eksisterende finansiering eller ved indfrielse eller omlægning af finansiering, uanset om finansieringen er ydet til den ansøgende virksomhed, en koncernforbundet virksomhed, virksomhedsejeren eller virksomhedsejerens nærtstående
 • Vækstkaution må ikke ydes til finansiering af konkrete eksportordrer og etablering og drift af distributionsnet eller salgskontorer i andre lande
 • For iværksættere og små virksomheder gælder der en række særlige betingelser.
Pris & omkostning
 • En engangspræmie på 1,5 % af finansieringsbeløbet
 • En årlig præmie på 1,5 % af finansieringen
 • Første år bliver den årlige præmie beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige præmie nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid
 • For ændring af kautionspolicen, bortset fra ændring af nedskrivningsprofilen, betales et gebyr på 1.000 kr.
Udbyder: Vækstfonden
Adresse: Strandvejen 104A, 2900 Hellerup
Telefon: +45 35 29 86 00
Email: vf@vf.dk
Web: http://vf.dk/
Kontaktdetaljer:
Kontakt: Afd. for lån og kautioner
Telefon: +45 35 29 86 00
Email: laan@vf.dk
Web: http://vf.dk/saadan-goer-vi/vaekstkaution.aspx

Vækstfonden (VF) er en statslig finansieringsfond, der investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter.

VF har ikke et særligt sektorfokus.

VF har tre hovedindsatsområder:
 • Investeringer i private fonde i samarbejde med private investorer, hvorved Vækstfondens kapital fungerer som løftestang for markedet
 • Investeringer i opstartsvirksomheder i samarbejde med private investorer og/eller andre offentlige aktører og
 • Lån og kautioner til etablerede SMV’er.
Foruden ovennævnte hovedindsatsområder forestår VF ligeledes forvaltningen af Danmarks Grønne Investeringsfond

VF kan finansiere alle typer af forretningsudvikling, enten direkte eller gennem samarbejdspartnere. Løsningen afhænger af den enkelte virksomhed, dens udfordringer og kapitalbehov. Nedenfor er listet nogle af de situationer, hvor VF kan indtræde:
 • Køb af virksomhed og ejerskifte
 • Fornyelse af produktion
 • Udvidelse af forretning
 • Vækst på nye markeder
 • Grøn og effektiv omstilling
 • Etablering af virksomhed
 • Adgang til nye investorer.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt