Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

EU finansiering


EU råder over et stort antal støtte- og tilskudsordninger til forskellige formål. Udviklingen på området går stærkt. Nye ordninger oprettes og andre ophører. Senest har EU iværksat en række programmer, der løber i budgetperioden 2014-2020, og kan medvirke til på forskellig vis at understøtte en fortsat udvikling af de maritime industrivirksomheder. For maritime industrivirksomheder kan det derfor være vigtigt at holde sig ajour på relevante områder, og om muligt relevant og udbytterigt at deltage i konkrete projekter.

Støtte- og tilskudsordningerne dækker områderne energi og transport, erhverv og innovation, samt øvrige, og kan bl.a. understøtte:
 • Danske maritime industrivirksomheders adgang til finansiering;
 • Medfinansieringen af industriens forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til nye produkter, processer og services;
 • Medfinansieringen af retrofitting af den eksisterende flåde;
 • Udvikling og demonstration af grønne teknologier og miljøløsninger. Bl.a. med henblik på at efterleve nye og kommende miljødirektiver, overgangen til LNG m.m.;
 • Medfinansiering af havneinfrastrukturprojekter som f.eks. udvidelse af havneanlæg, værftskapaciteten e.l.
Nedenfor følger en samlet oversigt over relevante EU programmer. Endvidere gives en kort introduktion til de væsentligste programmer, samt henvisninger til centrale informationskilder.
  

Væsentlige overvejelser

Da konkurrencen om de anviste EU programmer er hård, anbefales det, at virksomheden nøje overvejer følgende i afdækningen af relevante programmer og ordninger og inden, at der træffes beslutning om at påbegynde en ansøgning:
 • Vilkår, procedurer m.m.
 • Kan virksomheden allokere tid og ressourcer i op til 2 måneder eller mere til udarbejdelse af ansøgningen?
 • Kan virksomheden stille ressourcerne, der skal bruges til medfinansiering af projektet til rådighed?
 • Råder virksomheden over de rette kompetencer, der kan overbevise en ekstern evaluator om, at virksomheden kan løfte opgaven?
 • Er projektidéen stærk i forhold til krav i programmet?
Flere programmer refunderer først afholdte udgifter efter x antal måneder, hvilket kan medføre et væsentligt træk på en virksomheds likviditet. Dette bør tænkes ind i ansøgningen om eventuelle ordninger, og tilstrækkelig supplerende mellemfinansiering bør afdækkes tilsvarende forud for ansøgningen. 


Download

pdf-logo Relevante EU programmer - Oversigtsliste    Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt