Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Reparations- og ombygningsarbejder


Finansieringen af reparations- og ombygningsarbejder på eksisterende skibe kan tilvejebringes gennem:
 • Skibsfinansieringsinstitutter (Danmarks Skibskredit m.fl.)
 • Skibsfinansieringsbanker (Danske Bank, Nordea m.fl.)
 • Eksportkreditinstitutter (Eksport Kredit Fonden, Eksportkreditt Norge, KfW IPEX-Bank m.fl.)
 • Internationale finansieringsinstitutter (Den Europæiske Investeringsbank, Den Nordiske Investeringsbank m.fl.)
Endvidere råder EU over et stort antal støtte- og tilskudsordninger, der på forskelligvis, enten i form af økonomisk tilskud, lån, garantier e.l., kan bidrage til finansieringen. Særligt hvis reparations- og ombygningsarbejdet omfatter grønne teknologier og miljøløsninger.

Da skibe typisk er nogle år gamle inden arbejderne iværksættes, skal der tages hensyn til skibenes fysiske stand, alder, samt tekniske udrustning og dermed forventede lavere markedsværdi set i forhold til nybyggede skibe af samme type. Dette vil få indflydelse på lånets maksimale størrelse, kredittiden, rente- og afdragsprofil, og øvrige vilkår. Desuden vil det næppe være muligt for långiver at opnå 1. prioritets pant i skibe, med mindre der er tale om samme långiver, der har ydet den eksisterende finansiering af skibene. I så fald kan pantet udvides til også at omfatte det nye lån, såfremt det ligger inden for de af långiveren udstukne retningslinjer.

For Danmarks Skibskredit skal pantet ligge inden for 70 % af skibets markedsværdi. Såfremt rederen har andre skibe, hvor der er friværdi op til 70 % i forhold til skibets markedsværdi, kan der etableres pant i dette skib til sikkerhed for lånet, selvom det anvendes til reparations- og ombygningsarbejder på et andet skib i flåden.

Fsva, internationale finansieringsinstitutter forudsætter deres involvering, at der er tale om reparations- og ombygningsarbejder af en vis beløbsmæssig størrelse.

Retrofitting er også omfattet af ombygningsarbejder. Finansieringen af retrofitting er nærmere beskrevet under Særlige behov- og løsninger.  Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt