Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Byggefinansiering


Rederen har ofte behov for at tilvejebringe kapital til finansiering af byggeperioden. I henhold til den kommercielle kontrakt, der er indgået med værftet, skal rederen erlægge en vis forudbetaling efterfulgt af adskillige rater i byggeperioden, samt en slutbetaling ved endelig levering af skibet. Slutbetalingen kan eventuelt reduceres med et vist beløb, som udestår som garantibeløb i en periode.

En sådan finansiering må rederen skaffe sig gennem tilførsel af ny egenkapital, træk på de generelle kreditfaciliteter, og/eller egentlig byggefinansiering af den pågældende nybygning. Finansieringen kan dog være udfordret. Selvom långiver/erne udtager et 1. prioritets pant i nybygningen, er denne sikkerhed ikke at sammenligne med 1. prioritets pant i et færdigbygget skib. Hvis der under bygningen opstår problemer af teknisk eller økonomisk art hos enten rederen eller værftet, vil långiveren/erne måske ikke få mulighed for at sælge skibet/skibsprojektet til en pris, der dækker lånet.

Nybygningen skal have passeret et ”point of no return” i byggeprocessen, hvor det for alle parter vil være mere rentabelt at færdiggøre skibet end at skrotte det producerede og sælge genanvendelige komponenter og udstyr og sende de svejste stålplader til omsmeltning. Det skal her medregnes, at værftet ofte har indgået kontrakt med en række underleverandører vedrørende levering af komponenter og udstyr. Disse kontrakter kan ikke blot annulleres uden omkostninger, da produktion af delene pågår, samt at delene ofte er designet til det specifikke skib (en species vare).

Forskellen i værdien af et færdigt skib og skrotværdien er stor. Långiver/erne er derfor også omhyggelig med at sikre, at lånet i givet fald kan betales tilbage af rederens forventede cashflow samt via sikkerhed i andre værdier. F.eks. pant i andre skibe, evt. begrænset til byggeperioden.

Værftet, der modtager forudbetaling og ratebetalinger fra rederen, skal normalt stille garanti herfor. Det sikrer, at rederen får betalingerne retur, hvis værftet ikke kan levere skibet som aftalt i skibsbygningskontrakten. Långivende bank/er vil normalt tage transport i disse garantier som sikkerhed for byggelånet.

Nybygningsprocessen som er beskrevet ovenfor er kendt som ”den europæiske model”, hvor rederen bestiller et færdigt skib hos værftet. Herved vil både rederens bankforbindelse og værftets bankforbindelse være involveret i finansiering af nybygningen:
 • Rederens bankforbindelse via finansiering af rederens forudbetaling og rate betalinger
 • Værftets bankforbindelse til finansiering af den daglige drift på værftet, der også kan omfatte en række andre nybygninger og reparationsarbejder.
I visse områder har en anden model været mere anvendt. Her indkøber rederen alt udstyr, stålplader, motor etc., og indgår en aftale med værftet om bygning af skibet. Dvs. at værftet stiller management, arbejdskraft og faciliteter, herunder byggedok, til rederens rådighed. Rederen leverer de nødvendige materialer, komponenter og udstyr fra eget lager (ofte lokaler lejet af værftet). Herved har rederen fuld kontrol over værdien af både det oparbejdede skib og alt, der endnu ikke er monteret på skibet.

Modellen er især brugbar, hvis værftet er økonomisk svagt funderet. I tilfælde af værftets kollaps har rederen mulighed for hurtigt at kunne fortsætte byggeprocessen. Ydermere hersker der ikke tvivl om ejendomsretten til det oparbejdede. Rederen påtager sig ved denne model et væsentlig større ansvar og dermed risiko, end ved den europæiske model. Modellen har tidligere været hyppigt anvendt i bl.a. Tyrkiet.  Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt