Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Særlige behov- og løsninger


Viden om og kendskab til alternative finansieringsformer, finansieringsporteføljer og instrumenter er en væsentlig forudsætning for at imødekomme den danske maritime industris særegne og konkrete finansieringsbehov- og udfordringer, samt indfrielse af industriens generelle vækst- og eksportpotentiale.

Særlige behov- og løsninger omfatter områder, der ikke umiddelbart falder ind under enten generel finansiering og/eller finansiering af enkeltforretninger, og områder der kræver en mere uddybende beskrivelse for brugernes forståelse.

Områderne udbygges løbende i takt med, at industrivirksomhedernes behov og udfordringer ændrer sig, og nye og alternative finansieringsmuligheder opstår.
 

I udgangspunktet er følgende områder omfattet:

 • Støtte- og tilskudsordninger; 
 • Skibsfinansiering;
 • Finansiering af retrofitløsninger;
 • Leasing-finansiering og leje;
 • Etablering af selskab i udlandet;
 • O&M kontrakter;
 • Eksport med støtte fra Danida; samt
 • Den Nordiske Investeringsbank.

Danske Maritime er i løbende dialog med relevante udbydere i Danmark og udenlands med henblik på at udbygge de aktuelle finansieringsmuligheder, samt tilpasse de eksisterende til den maritime industris særegne behov og udfordringer.

Nedenfor følger dels en beskrivelse af det enkelte område, dels en kort beskrivelse af dets anvendelse, og dels angivelse af vejledende løsningsforslag.

Støtte- og tilskudsordninger
Skibsfinansiering
Finansiering af retrofitting
 Brug af udenlandske eksportkreditinstitutter
 Etablering af selskab i udlandet
 O&M kontrakter
Eksport med støtte fra Danida
Den Nordiske Investeringsbank 
 Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt