Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Nye ansøgningsrunder til relevante støtte- og tilskudsordninger


Der er åbnet for nye ansøgningsrunder til en række støtte- og tilskudsordninger, der på forskelligvis kan være med til at understøtte danske maritime industrivirksomheders fortsatte udvikling, vækst og indfrielse af deres potentialer. Der er tale om støtte og tilskud af varierende størrelser, og målrettet forskellige aktiviteter og temaer.

Støtte- og tilskudsordninger er kort beskrevet nedenfor. Yderligere oplysninger om ordningerne, herunder ansøgningskrav m.m., kan fås ved henvendelse til Danske Maritime.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program - MUDP
Ordningen er målrettet tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi og tilskud til projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter. Der ydes støtte på mellem DKK 0,5-5 mio. Projektets indhold (projekt kategori) og ansøgervirksomhedens størrelse bestemmer den maksimale tilskudsprocent for et projekt.
Ansøgningsfrist: 04-06-2015.

Horizon 2020 SME Instrument
SME instrumentet yder direkte støtte til SMVer med ønske om at udvikle og internationalisere innovative idéer. Støtteordningen udbydes i to separate faser: Fase I: En samlet sum på € 50.000 til proof-of-concept og forundersøgelse; og Fase II: € 0,5-2,5 mio. til udvikling og demonstration. Tilskudssatsen udgør maksimalt 70 % af de samlede projektomkostninger.
Ansøgningsfrist: 17-06-2015.

Markedsmodningsfonden
Markedsmodningsfonden yder enten tilskud til test og tilpasning af en virksomheds produkt- eller serviceydelse, eller stiller en garanti, der giver evt. købere tryghed. Både store og små virksomheder kan benytte programmet. Der ydes støtte på DKK 1,2-11 mio. til demonstration og markedsmodning af nye produkter. Tilskudssatsen afhænger af ansøgervirksomhedens størrelse.
Ansøgningsfrist: 18-08-2015.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program - EUDP
Virksomheder kan få tilskud til udvikling og demonstration af alle typer energiteknologier, og især inden for vedvarende energi og effektiv energianvendelse. Der er ikke fastsat en øvre eller nedre grænse for hvor stort et støttebeløb, der kan ansøges om. Egenfinansieringen vil typisk være på minimum 50 %.
Ansøgningsfrist: 10-09-2015.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt