Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Om finansieringsportalen


  • Udviklet med støtte fra Den Danske Maritime Fond
  • Idé, struktur og design: Cand. merc. Jørgen Larsen
  • Research, tekst, modeller og værktøjer: Cand. merc. Jørgen Larsen & Cand. merc. Tor Hjorth-Falsted
  • System- og layout: Skandiaweb.
 

  Endvidere er det portalens sigte at behandle specialområder såsom offentlige støtte- og tilskudsordninger, EU-finansiering, skibsfinansiering, finansiering af retrofitløsninger, leasingfinansiering, finansiering af etablering af selskab i udlandet, forslag til udstedelse af ’blå’ obligationer, genåbning af CIRR-ordning m.m. Portalen indeholder ligeledes en værktøjskasse med anvisning af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

De beskrevne løsningsforslag skal ses ud fra en praktisk indgangsvinkel, hvor der gives anvisning på egnede løsninger og finansielle udbydere af samme, idet der gives nyttige råd og vejledninger, som forhåbentlig kan hjælpe industrivirksomhederne med at komme bedre og lettere i mål med forretningen. Disse råd og vejledninger er kendetegnet ved, at de tidligere har fundet generel anvendelse i og uden for konkrete forretninger med held og ofte har været medvirkende til at skabe gensidig forståelse og accept af de foreslåede nødvendige løsninger.

Brugerne af portalen opfordres til at rette henvendelse til Danske Maritime, hvis de oplever fejl eller mangler i de præsenterede løsninger, og/eller om nye og alternative finansieringsløsninger, de er blevet bekendt med. Herved bevarer finansieringsportalen sin dynamiske opbygning og aktualitet med hensyn til produktsortiment og løsningsmetodik til gavn for alle.   

Danske Maritime håber, at brug af finansieringsportalen medvirker til at imødekomme de maritime industrivirksomheders finansieringsbehov og udfordringer, sikrer dem en mere optimal finansiering af deres forretningsområder og aktiviteter, og endelig giver industrivirksomhederne mulighed for at indgå flere og mere komplekse forretninger baseret på konkurrencedygtige finansieringsløsninger med større sikkerhed for forretningens gennemførelse i alle faser samt en forøget bundlinje til følge. Hvis dette opnås, er sigtet med finansieringsportalen lykkedes.

God fornøjelse med brugen.

En af de væsentligste forudsætninger for indfrielse af den danske maritime industris vækst- og eksportpotentiale er, at finansieringsmulighederne i tilstrækkelig grad imødekommer industriens særegne behov og udfordringer.

Finansieringsportalen er resultatet af et etårigt projekt gennemført af Danske Maritime med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Portalen bistår de maritime industrivirksomheder med at sikre sig et bedre overblik over de aktuelle finansieringsmuligheder, viden om og kendskab til alternative finansieringsformer, finansieringsporteføljer og instrumenter, samt vejledende løsninger på komplekse og konkrete behov og udfordringer.

Udgangspunktet for dette har været en grundig afdækning af industrivirksomhedernes finansieringsbehov og udfordringer, en kortlægning af industriens aktuelle finansieringsmuligheder i og uden for Danmark samt analyse af, hvorvidt udbuddet og typen af instrumenter i tilstrækkelig grad imødekommer industrivirksomhedernes særegne behov, herunder identifikation af eventuelle mangler i de eksisterende kapitalmarkeder, og udarbejdelsen af anbefalinger og forslag til nye instrumenter m.m.

  Formålet med finansieringsportalen er at give danske maritime industrivirksomheder hurtig adgang til et relevant, praksisnært og anvendeligt opslagsværk om finansielle problemstillinger, forslag til løsning heraf samt henvisning til hvilke udbydere af finansielle løsninger, der kan assistere.

Det skal her nævnes, at målet med portalen ikke er at bidrage med en udtømmende liste over samtlige finansieringsmuligheder, men alene de væsentligste og mest relevante.

Portalen er en vejledning i problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg og udstyr, finansiering af drift, forskning og udvikling, samt finansiering af enkeltforretninger i form af enten kommercielle indenlandske forretninger eller eksportforretninger.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt