Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Erhvervs- og anlægslån


I forbindelse med finansieringen af virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter, kan virksomheden have behov for at supplere modtagen støtte og tilskud med anden finansiering. I det omfang egenfinansiering af virksomheden ikke er mulig, kan virksomhedens behov for supplerende finansiering evt. dækkes via dennes normale bankforbindelse eller andre finansieringsselskaber.

Når virksomheden skal investere i større eller mindre forsknings- og udviklingsaktiviteter, vil det ofte medføre et for stort træk på virksomhedens eksisterende kreditfaciliteter.  Alternativt kan anlægsinvesteringen finansieres gennem pengeinstitutter eller andre finansieringsselskaber ved optagelse af erhvervs- og anlægslån.

Mange gange er det imidlertid vanskeligt for virksomheden (SMVer især) at opnå hel- eller delvis finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Oftest skyldes det bl.a. en lav soliditet, ustabile cashflows, samt en svag eller kort kredithistorie. Herudover vil et lån til SMVer og til dette formål typisk ydes mod høj sikkerhed og pant.

Med henblik på at imødekomme ovenstående, giver en nyligt indgået aftale mellem Nordea og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) mulighed for at finansiere virksomheder med forsknings-, innovations-, og udviklingsorienterede projekter. Finansieringen får delvis kaution fra EIF under RSI-faciliteten (risikodelingsinstrumentet for innovative og forskningsorienterede SMVer), hvilket også afspejles i prisniveauet.

For at en virksomhed kvalificerer til lånet, skal formålet med finansieringen overholde en række krav. Mere herom nedenfor.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt