Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Låne-, kautions- og garantiordninger via statslige finansieringsfonde


Har en virksomhed vanskeligt ved at tilvejebringe tilstrækkelig kapital til at finansiere planlagte forsknings- og udviklingsaktiviteter gennem sin bankforbindelse eller andre finansieringsselskaber i form af låne- og garantirammer eller kreditfaciliteter, kan Vækstfonden (VF) bidrage på forskelligvis.

VF finansierer alle former for fornyelse og udvidelse af virksomheden, herunder også forsknings- og udviklingsprojekter, der har nyhedsværdi på markedet og åbner nye forretningsområder for virksomheden. Forudsætningen for at kunne opnå et af VFs finansieringsinstrumenter er, at virksomheden opfylder EU's SMV definition.

Såfremt virksomheden ikke kan stille tilstrækkelige sikkerheder overfor sin bankforbindelse eller andre finansieringsselskaber til medfinansiering af virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter, kan VF afhjælpe virksomheden gennem en vækstkaution. En vækstkaution fungerer som supplement til sikkerheder stillet af virksomheden selv.

VF tilbyder endvidere at yde lån til forsknings- og udviklingsomkostninger f.eks. vedrørende prototypeudvikling, patentering, design, afprøvning, indsamling af markedskrav, produktmodning m.m.

Senest har VF underskrevet en aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der gør det muligt for VF at yde nye lån til innovative, danske SMVer for ca. 1 milliard kroner over de næste to år. VF har fået en garanti fra EIF under Horizon 2020, som er EU’s forsknings- og innovationsprogram. Garantien dækker en del af VFs eventuelle tab.

Aftalen mellem VF og EIF er den første InnovFin SMV Garanti i Danmark, og giver VF mulighed for at tilbyde finansiering på bedre vilkår, end virksomhederne ellers ville kunne få. Målet med InnovFin SMV Garantien er at give pengeinstitutter, og andre finansieringsselskaber et yderligere incitament til at låne penge ud til SMVer samt small og mid cap-virksomheder (op til 499 ansatte), der har brug for investeringer eller driftskapital til finansiering af f.eks. forskning, udvikling og andre innovative aktiviteter.

Yderligere information om de relevante instrumenter findes nedenfor.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt