Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Forskning og udvikling


Den maritime industri i Danmark er en særdeles velfungerende og succesfuld gren af den danske produktionsindustri, og danske værfter og maritime udstyrsleverandører har en solid position på verdensmarkedet. Det er ikke mindst takket være industriens højteknologiske, grønne og specialiserede produkter og løsninger.

Den maritime industri er et af de meget forsknings-, udviklings- og innovationsintensive erhverv i Danmark. Det faktum har været stærkt medvirkende til at gøre erhvervet til et af vores mest konkurrencedygtige og internationale erhverv. Af hensyn til også fremadrettet at bevare den danske maritime industris styrkepositioner, er det afgørende, at danske maritime industrivirksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter understøttes bl.a. ved at sikre tilstrækkelig adgang til finansiering både i virksomhedens tidlige og sene udviklingsstadier.

Forskning og udvikling omfatter en række af aktiviteter: forskning i nye og alternative teknologier; udvikling af nye prototyper; videreudvikling af produktserier oma. Denne type af aktiviteter finansieres typisk over den normale drift i det omfang, at virksomhedens kapitalberedskab og likviditet tillader det. Der kan dog forekomme situationer, hvor dette ikke er muligt eller hvor virksomheden ønsker at supplere egenfinansieringen med eksterne midler i form af særligt støtte- og tilskudsordninger, eller alternativt ved tilførsel af ny kapital via traditionelle eller alternative finansieringskilder.

Påtænker virksomheden at gennemføre en udvidelse af det eksisterende kapitalgrundlag med henblik på at styrke virksomhedens soliditet og tilvejebringe kapital til finansieringen af evt. forsknings- og udviklingsprojekter, kan yderligere information om mulighederne findes under Kapitaludvidelser.

Nedenfor følger beskrivelser af en række forskellige finansieringsformer- og kilder. Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt