Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Oparbejdning


I forbindelse med oparbejdning af ordren skal virksomheden vurdere, om en given kontrakt omfatter et produkt eller en løsning, der umiddelbart kan anvendes af andre købere (genus), eller om produktet eller løsningen er udformet og produceret specielt til det afgivne tilbud (species). Der vil ofte være tale om en kombination af genus og species.

For så vidt angår speciesandelen, så vil gensalgsværdien af sådanne produkter eller løsninger ofte være betydeligt reduceret eller lig nul, såfremt køber ikke overholder sine kontraktlige forpligtelser til at aftage produktet eller løsningen eller at leverance ikke er mulig grundet politiske forhold i køberlandet. Tilmed har virksomheden måske af tidsmæssige årsager indgået en række indkøbskontrakter med underleverandører, som denne er forpligtet til at gennemføre og efterleve og måske iværksat oparbejdningen forud for kontraktindgåelse.

Er der tale om et genus produkt, løber virksomheden derimod ikke nogen risiko i oparbejdningsperioden, idet produktet eller løsningen kan lægges på lager med henblik på senere salg. Det betyder dog, at virksomheden binder unødig kapital, hvilket kan virke hæmmende for virksomhedens øvrige drifts- og investeringsaktiviteter.

Den væsentligste grund for køber til at gennemføre kontrakten er, at denne har brug for produktet. Eksempelvis vil et skib under bygning have brug for en motor til fremdrift, så hvis skibet er nået så langt i produktionen, at det er mere værdifuldt at fuldføre end at skrotte, vil en motor også blive aftaget. Der kan dog opstå problemer både af produktionsmæssig og/eller økonomisk karakter for værftet, således at projektet alligevel opgives eller færdiggørelsen udskydes på ubestemt tid. Det vil tilsvarende give problemer for leverandøren af motoren, med mindre denne har sikret sig herimod. Sådanne problemer kan skyldes enkelstående problemer hos køber (måske initieret af købers slutkunde – i dette tilfælde en reder, der ikke kan betale for eller har brug for skibet) eller strukturelle problemer for en hel industri, hvilket kan være svært at kontrollere. Som eksempel kan nævnes krisen i shippingindustrien med annullering af hurtigtsejlende skibe og bestilling af skibe med ECO-design og nye features.

Efter levering/afsendelse af varen/tjenesteydelsen overgår risikoen fra at være en oparbejdningsrisiko til en kreditrisiko. Nedenfor anvises ligeledes vejledende løsningsmåder til at eliminere eller reducere denne type risici.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt