Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Valuta


Er kontrakten indgået i DKK eller i en udenlandsk valuta, og vil der indgå dele/underleverancer i udenlandsk valuta? Såfremt salgskontrakten og/eller indkøbskontrakten/-erne er indgået i udenlandsk valuta, vil en sikring af valutabeløbene mod DKK være fornuftig. Herved påtager virksomheden sig ikke nogen risiko for ændringer i valutakursen over tid (målt mod betalingstidspunkterne for hhv. salg og indkøb).

Det bemærkes, at kontrakter indgået i EUR ikke regnes som en væsentlig risikofaktor, da DKK efter aftale er bundet op til EUR med max. +/- 2¼ %. Siden etableringen af EUR har DKK reelt varieret mellem 7,42 og 7,47. Over tid har USD/DKK kursen svinget mellem 4,80 DKK/USD (1980) og 12,43 DKK/USD (1985), så tab eller gevinst kan være betydelige og kan i værste fald ruinere virksomheden. Nordea Markets tilbyder et enkelt værktøj til opgørelse af en virksomheds valutarisiko i forbindelse med eksport- og importforretninger. Beregneren kan være nyttig for en virksomhed til at få en første indikation af dens valutarisiko. Se link nederst.

Nedenfor følger en beskrivelse af en række forskellige måder til enten at eliminere og/eller reducere valutarisici i oparbejdningsperioden. Værktøjskassen indeholder ligeledes en række nyttige dokumenter og værktøjer til brug i styringen af en virksomheds valutarisici i forbindelse med eksportforretninger.

Generelt anbefales det at vælge en frit konvertibel valuta, og at undgå mere eller mindre diskutable kursforbehold.

Link

Nordea Markets ValutariskoberegnerSymfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt