Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Likviditet


I forbindelse med oparbejdning af en konkret kommerciel enkeltforretning, hvad enten denne er indenlandsk eller en eksportforretning, skal virksomheden sikre sig, at den har et tilstrækkeligt kapitalberedskab til gennemførelse af forretningen, herunder indkøb, produktion og oparbejdning af lager, lønudbetalinger, distribution og andre driftsomkostninger. Såfremt oparbejdningen indebærer investering i nye produktionsanlæg/faciliteter, driftsudstyr og materiel, tilpasning og/eller videreudvikling af produkter og løsninger m.m., vil virksomheden tilsvarende have et behov for at tilvejebringe kapital til finansieringen heraf. For yderligere information se under Generelt. Giver virksomheden køber henstand med betaling, skal den ligeledes og nødvendigvis sikre sig, at den nødvendige likviditet er til rådighed. 

Kapitalberedskabet tilvejebringes enten af virksomheden selv i form af egenfinansiering, af dennes bankforbindelse i form af låne- og garantirammer, kreditfaciliteter, af virksomhedens evt. varekreditorer eller underleverandører, eller andre udbydere af relevante finansieringskilder. Finansieringsbehovet og dækningen deraf vil være afhængigt af kontraktens størrelse, tidsmæssige varighed, de aftalte betalingsbetingelser med køber og eventuelle underleverandører etc. Skal køber betale en variabel eller en fast rente? Skal det være langfristet eller kortfristet finansiering? Skal kredit ydes af virksomheden eller kan kredit etableres uden om virksomheden, således at denne for den specifikke forretning vil være uden risiko for efterfølgende ændringer i bankens kreditrammer og/eller renteniveau samt andre forhold på det finansielle marked?

Nedenfor anvises nogle af de muligheder, virksomheden har for at få en enkeltforretning finansieret og sikre en mere optimal kapitalbinding i arbejdskapital gennem bevidst styring for derigennem at frigøre midler til investering i vækst og udvikling. I det omfang virksomheden ikke har tilstrækkelig adgang til låne- og garantirammer, kan den sikre sig dels en optimering af likviditeten og dels adgang til andre former for kortfristet finansiering.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt