Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Kredit


Hvis virksomheden i forbindelse med afgivelse af tilbud har tilbudt køber kredit af hele eller dele af kontraktsummen, skal den sikre sig, at køber er kreditværdig og forventes i stand til at betale de udestående fordringer ved forfald. En eventuel kredit vil også være afhængig af købers placering (køberlandet). Normalt vil et lands kreditværdighed være bedre end den individuelle købers kreditværdighed, hvorfor et land med ringe kreditværdighed eller stabilitet i regimet, kan medføre, at der ikke kan tilbydes kredit. Mere uddybende beskrivelser af begge dele fremgår nedenfor.

Værktøjskassen omfatter en række nyttige dokumenter og værktøjer til brug i forbindelse med en virksomheds kreditstyring. Enkelte dokumenter er vedlagt nedenfor. Der anvises endvidere måder, som muliggør kort og lang kredit, hvis der kan opnås en tilfredsstillende struktur på en given forretning. Bemærk venligst, at en ringe kreditværdighed ikke alene kan opvejes af højere pris, ekstra gebyrer og/eller højere rentesats. Hvis køber ikke kan eller vil betale, vil den ekstra pris/gebyr etc. blot være et ekstra bogført tab for virksomheden.

Download

powerpoint-logo 6 pointer om kreditgivning    powerpoint-logo Væsentlige finansielle kontraktpunkter      powerpoint-logo Risikoregnbuen - risikostyringSymfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt