Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Valuta


Er kontrakten indgået i DKK eller en udenlandsk valuta, og vil der indgå del-/underleverancer i udenlandsk valuta? Såfremt salgskontrakten og/eller indkøbskontrakten/-erne er indgået i udenlandsk valuta, vil en sikring af valutabeløbene mod DKK være fornuftig. Herved påtager virksomheden sig ikke nogen risiko for ændringer i valutakursen over tid (målt mod betalingstidspunkterne for hhv. salg og indkøb).

Nordea Markets tilbyder et enkelt værktøj til opgørelse af en virksomheds valutarisiko i forbindelse med eksport- og importforretninger. Beregneren kan være nyttig for en virksomhed til at få en første indikation af dens valutarisiko. Se link nederst.

Valutasikringen bør være sket i forbindelse med indgåelse af kontrakten, således at de enkelte betalinger i valuta fra køber og eventuelt til udenlandske underleverandører er dækket. Typisk er valuta sikret via terminskontrakt i virksomhedens bank. Der skal derfor ikke ske yderligere valutasikring ved afskibning/aflevering af varen, med mindre beløbene har ændret sig som følge af ekstra ordrer eller justering af prisen. Hvis der sker forskydninger i betalingerne tidsmæssigt, kan virksomheden let via bankforbindelsen få justeret terminskontrakten tilsvarende. Mere herom nedenfor. Værktøjkassen indeholder ligeledes en række nyttige dokumenter og værktøjer til brug i styringen af en virksomheds valutarisici i forbindelse med eksportforretninger.
 

Link

Nordea Markets ValutariskoberegnerSymfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt