Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
  • Finansieringsbehov- og løsninger
  • Særlige behov og løsninger
  • Udbydere
  • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
  • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
  • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Garanti


Hvis køber i forbindelse med kontraktforhandlingerne har betinget sig, at virksomheden stiller en bankgaranti til sikkerhed for overholdelse af den produktmæssige garantiforpligtelse efter afskibning og levering (tilbageholdelsesgaranti), skal virksomheden via dennes bankforbindelse etablere en sådan garanti i favør af køber. Det vil typisk være et krav fra køber, at garantien er udstedt og gyldige, før denne betaler afskibning/leveringsraten.

Hvis der er udstedt forskudsbetalingsgaranti og/eller arbejdsgaranti i forbindelse med indgåelse af kontrakten, bør virksomheden indføje som vilkår i tilbageholdelsesgarantien, at træk under garantien først kan ske, når forskudsgaranti og/eller arbejdsgaranti er behørigt returneret og annulleret. Derved afdækker virksomheden risikoen for evt. træk under garantierne efterfølgende.

Generelt skal garantierne blot sikre køber og virksomheden fair vilkår for gennemførelse af den indgåede kontrakt. Det er derfor i begges interesse, at garantiteksterne er udfærdiget således, at garantierne dækker de reelle forhold i kontrakten. Værktøjskassen omfatter forslag til en række forskellige garantitekster, der kan være nyttige i forskellige situationer.

Nedenfor anvises vejledende løsningsforslag til sikring af garantiforhold, herunder at evt. tilbageholdelsesgarantier afgives i en forsvarlig udformning, og at virksomheden ikke lider tab, ifald køberen uden lovlig grund trækker på de stillede garantier.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt