Quick Guide


Det følgende indeholder en kort vejledning i brugen af finansieringsportalen.

Portalen er bygget op om fire menupunkter:
 • Finansieringsbehov- og løsninger
 • Særlige behov og løsninger
 • Udbydere
 • Værktøjskasse.
Finansieringsbehov- og løsninger er opdelt i:
 • Enkeltforretninger, der med udgangspunktet i fire perioder: tilbudsperiode, oparbejdningsperiode, kreditperiode og produktgarantiperiode, beskriver problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle forretninger på virksomhedens hjemmemarked og eksportforretninger, samt anviser løsninger på samme. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
 • Generelt, der tilsvarende beskriver problemstillinger og forhold af mere generel karakter såsom finansiering af anlæg, drift, forskning- og udvikling, internationalisering samt kapitaludvidelser. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.
Under særlige behov og løsninger berøres forskellige særegne behov for den maritime industri, herunder støtte- og tilskudsordninger, skibsfinansiering, retrofitfinansiering etc., samt anvises vejledende løsningsforslag. Foruden anvisning af løsninger, henvises der til relevante udbydere af finansiering og en samling af anvendelige og relevante hjælpeværktøjer.

Under udbydere præsenteres kort de forskellige udbydere (udvalgte pengeinstitutter, kreditforsikringsselskaber, udbydere af støtte- og tilskudsordninger m.fl.) med angivelse af relevante kontaktoplysninger.

Under værktøjskassen findes en række nyttige og letanvendelige værktøjer i form af beregningsmodeller, præsentationer, skabeloner, forslag til garantitekster, litteraturhenvisninger m.m. Disse værktøjer kan frit downloades af brugerne af finansieringsportalen.

Endelig indeholder finansieringsportalen en søgefunktion, således at brugerne har en ekstra mulighed for at finde frem til et ønsket emne.

Det er tanken, at finansieringsportalen skal kunne anvendes både til generel uddannelse omkring finansiering og som en quick guide til søgning af løsning på et specifikt spørgsmål.

Det er vigtigt, at brugerne løbende informerer Danske Maritime om nye finansieringstiltag, ændringer i de eksisterende løsninger og/eller om ønsker til yderligere emner af generel interesse, der kan sikre, at finansieringsportalen holdes opdateret og giver brugerne hurtig adgang til relevant information. Via henvisninger til de forskellige udbydere sikrer Danske Maritime, at information om udbydernes løsninger holdes opdateret.

Enkeltforretninger

 
Danske Maritime har det formål med finansieringsportalen at give danske maritime industrivirksomheder råd og vejledning om de finansielle problemstillinger og løsning heraf i alle faser af en konkret forretning, således at virksomheden på et tidligt tidspunkt i salgsprocessen kan forholde sig til risici og finansieringsløsning/-er for den enkelte forretning.   Det er essentielt, at disse forhold afklares tidligt, da de direkte eller indirekte indgår som delelementer i den kommercielle kontrakt. Det er også tilfældet, såfremt der aftales en finansiel løsning.

Udgangspunktet for beskrivelsen af problemstillinger og forhold, der kan relateres til finansiering af kommercielle indenlandske- og eksportforretninger, er følgende periodeinddelte model:
Modellen præsenterer et typisk forløb for en vilkårlig leverance af udstyr og/eller serviceydelser indenfor den maritime industri og kan anvendes på såvel indenlandsk som eksportsalg. Der tages forbehold for, at modellen kan virke forsimplet, og at der vil være flere overlap perioderne imellem.


Modellen er opdelt i fire perioder:

 1. Tilbudsperioden, der omfatter perioden fra afgivelse af tilbud til indgåelse af kontrakt
 2. Oparbejdningsperioden, der omfatter perioden fra kontraktindgåelse til tidspunktet for levering
 3. Kreditperioden, der omfatter perioden fra leveringstidspunktet til tidspunktet for, hvornår sælger har modtaget endelig betaling for leverancen
 4. Garantiperioden, der omfatter perioden fra levering af udstyrs- og/eller serviceydelsen til garantiudløb.
Givet vigtigheden af, at maritime industrivirksomheder tidligt i salgsprocessen forholder sig til risici, afdæknings,- og finansieringsløsning/-er for den enkelte forretning, vægtes betydningen af tilbudsperioden højt i det følgende.
  Foruden en beskrivelse af, hvilke typer af behov og risici danske maritime industrivirksomheder oplever i forbindelse med deres eksport og øvrige forretninger, vil fokus være på, hvordan risici afdækkes og evt. behov imødekommes. Dette vil ske i form af beskrivelse af konkrete løsningsmodeller/måder/instrumenter m.m.

Ved gennemgang af modellen kan behovene for finansiering og risiciene grupperes som følger:

 • Behovet for og brugen af garantier
 • Oparbejdning
 • Kredit
 • Likviditet
 • Valuta.

Det er vigtigt at understrege, at kommercielle indenlandske- og eksportforretninger kan være meget forskellige. Ofte er to forretninger ikke ens. De finansielle problemstillinger og løsning heraf kan derfor være tilsvarende forskellige og komplekse, og der er nødvendigvis ikke kun en løsning med brug af et enkelt finansielt produkt, men der er ofte tale om en kombination af de skitserede produkter. Ligeledes kan brugen af finansielle løsninger ændre sig i løbet af et kontraktforløb, såfremt de underliggende kommercielle forhold ændres.Symfonivej 18, 2730 Herlev, Tlf.: 33 13 24 16 | E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 Danske Maritime  |  Retrofitting  |   |Disclaimer  |  Kontakt